czwartek, 25 października 2012

Konferencja w Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie ...W ramach Konferencji wykład i warsztaty:
Model i standardy diagnozy dzieci
 z posttraumatycznymi zaburzeniami rozwojowymi
Zapraszamy szczególnie:


Lekarzy, pielęgniarki i innych specjalistów Służby Zdrowia.

Nauczycieli, pedagogów i psychologów szkolnych oraz wychowawców i innych specjalistów z ośrodków i placówek.

Sędziów Sądów Rodzinnych i kuratorów. Przedstawicieli Policji.

Specjalistów z Ośrodków Adopcyjno-Opiekuńczych, PCPR/MOPR i NGO zajmujących się opieką zastępczą, np. psychologów, pedagogów, koordynatorów RZ, opiekunów i rodziców adopcyjnych.

Specjalistów Pomocy Społecznej, psychologów, pedagogów, pracowników socjalnych, asystentów rodzin. Przedstawicieli Administracji państwowej i samorządowej, członków Zespołów Interdyscyplinarnych.

Specjalistów z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych i Rodzinnych Ośrodkow Diagnostyczno Konsultacyjnych.

Inne osoby zainteresowane/związane z tematyką traumy dziecięcej.Informacje szczegółowe dotyczące warsztatów:
koordynator@nslt.pl


Wszyscy uczestnicy konferencji i warsztatów otrzymają materiały edukacyjne - w tym specjalny (jęz. polski) numer czasopisma:

„Annals of Diagnostic Paediatric Pathology”Zapraszamy!

Instytut "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka"
Al. Dzieci Polskich 20
04-730 Warszawa


23 listopada 2012 - Sala Konferencyjna CZD - warsztaty godz: 16 - 20

Karta zgłoszeniowa:
http://mederi.czd.pl/images/Mederi/pdf/karta_konferencja_2012.pdf
Zapisy:
mederi@czd.pl tel. 22 815 76 03/02Brak komentarzy:

Prześlij komentarz